Cơ khí

ong-gio

Gia công, lắp đặt các loại:

- Ống gió

- Khung cách âm (Silencer, Atennuator)

- Van chỉnh lưu lượng gió (Volume Control Damper)


  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05