DIAMOND ISLAND 2

Chủ đầu tư:                  Kusto Home

Khách hàng:                 F.D.C

Hạng Mục:                    Cung cấp và lắp đặt hệ thống Điều Hòa Không Khí

Khởi công:                   05 - 2017    -  Hoàn thành: 06 - 2018

Địa điểm:                     Q. 2, Tp. HCM

 dji 0051

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05