TRƯỜNG QUỐC TẾ BẮC MỸ SNA

Chủ đầu tư:                  Tập Đoàn Đầu Tư Nguyễn Hoàng

Khách hàng:                 Tân Kỷ

Hạng Mục:                    Cung cấp, lắp đặt hệ thống Điều Hoà Không Khí - Thông Gió và cấp Thoát nước

Khởi công:                   06 - 2017    -  Hoàn thành: 08 - 2017

Địa điểm:                     Khu Trung Sơn, Huyện Bình Chánh, TP HCM

 Hinh anh

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05