CAO ỐC THE GOLDVIEW

Chủ đầu tư:                  Công Ty CP May – Diêm Sài Gòn (SGM)

Khách hàng:                 Unicons

Hạng Mục:                    Cung cấp và lắp đặt hệ thống Điều Hòa Không Khí

Khởi công:                    06 - 2016    -  Hoàn thành: 08 - 2017

Địa điểm:                     346 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp HCM

 

 GOLDVIEW

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05