TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH – VIỆT

truong-quoc-te-anh-viet th

Chủ Đầu Tư:           Trường Quốc Tế Anh - Việt

Khách hàng:           Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Trung Việt

Hạng mục:              Cung cấp nhân công, vật tư phụ các hệ thống:

                              -   HVAC, thông gió

Khởi công:              3-2011          Hoàn thành:         6-2011

truong-quoc-te-anh-viet

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05