SAMSUNG SSV FACTORY – SITE OFFICE, BAC NINH

samsung-ssv-factory-site-office-bac-ninh th

Chủ Đầu Tư:         Samsung Vina Co., Ltd.

Thầu chính:          Samsung Construction Co., Ltd.

Khách hàng:         Temsco E&C

Hạng mục:            Cung cấp và lắp đặt các hệ thống:

                            -   HVAC, thông gió

                            -   Cấp thoát nước

                            -  Chữa cháy tự động

Khởi công:            4-2008        Hoàn thành:          7-2008

Xem tiếp...

NHÀ MÁY DƯỢC SUHEUNG

suheung-capsule-factory th

Chủ Đầu Tư:             Công ty Dược Phẩm Sehueng Vietnam

Thầu chính:               G-Tech Engineering Co., Ltd.

Khách hàng:             Temsco E&C

Hạng mục:                Cung cấp nhân công, vật tư phụ các hệ thống:

                               -    HVAC, thông gió

                               -   Cấp thoát nước

                               -   Chữa cháy tự động

Khởi công:               4-2007          Hoàn thành:         12-2007

Xem tiếp...

LS CABLE FACTORY

ls-cable-factory th

Chủ Đầu Tư:            LS Cable

Thầu chính:             Posco E&C

Khách hàng:           Temsco E&C

Hạng mục:             Cung cấp nhân công, vật tư phụ các hệ thống:

                            -  HVAC, thông gió

                            -  Cấp thoát nước

                            -  Chữa cháy tự động

Khởi công:            10-2006     Hoàn thành:         10-2007

 

Xem tiếp...

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05