TULIP TOWER

tulip-tower th

Chủ Đầu Tư:               Phú Mỹ Thuận Co., Ltd.

Thầu chính:                Posco E&C

Khách hàng:               Temsco E&C

Hạng mục:                Cung cấp nhân công, vật tư phụ các hệ thống:

                                -  HVAC, thông gió

                                -  Cấp thoát nước

                                -  Chữa cháy tự động

Khởi công:                7-2010         (Tạm ngưng thi công)

Xem tiếp...

A&B TOWER

a-b-tower th

Chủ Đầu Tư:         A&B Development Corp.

Khách hàng:         Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Đại Minh

Hạng mục:           Cung cấp nhân công, vật tư phụ các hệ thống:

                           -  HVAC và thông gió

                           -  Cấp thoát nước

                           -  Chữa cháy tự động

Khởi công:           5-2009        Hoàn thành:          6-2010  

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

benh-vien-hue th

Chủ Đầu Tư:             Bệnh Viện Trung Ương Huế

Khách hàng:             Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Trung Việt

Hạng mục:               Cung cấp nhân công và vật tư phụ các hệ thống:

                               -  HVAC, thông gió

                               -  Cấp thoát nước

                               -  Chữa cháy tự động

Khởi công:               3-2009         Hoàn thành:    12-2009

Xem tiếp...

KHU CĂN HỘ VẠN TƯỜNG

khu-can-ho-van-tuong th

Chủ Đầu Tư:              Doosan Vina Co., Ltd.

Thầu chính:                Doosan Construction Co.,Ltd

Khách hàng:               Temsco E&C

Hạng mục:                 Cung cấp nhân công và vật tư phụ các hệ thống:

                                 -  HVAC, thông gió

                                 -  BMS

Khởi công:                 03-2009      Hoàn thành:        01-2010

Xem tiếp...

TRƯỜNG QUỐC TẾ ACG

truong-quoc-te-acg th

Chủ Đầu Tư:            Trường Quốc Tế ACG

Khách hàng:            Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Trung Việt

Hạng mục:              Cung cấp nhân công, vật tư phụ các hệ thống:

                             -   HVC, thông gió

                             -  Cấp thoát nước

                             -  Chữa cháy tự động

Khởi công:           GĐ1:    2-2008            hoàn thành:      6-2009

                           GĐ2:   10-2010          Hoàn thành:       1-2011 

 

 

 

Xem tiếp...

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05