P&G PMC STORE - BINH DUONG

Chủ Đầu Tư:           P&G Vietnam

Khách hàng:           Công ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy

Hạng Mục:              Cung cấp và lắp đặt các hệ thống:

                              -  HVAC, thông gió

                              -  Hệ thống điện

Khởi công:             3-2011              Hoàn thành:         6-2011

P&G HAIR CARE OFFICE

Chủ Đầu Tư:                 P&G Vietnam

Khách hàng:                Công ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Hy

hạng mục:                   Cung cấp và lắp đặt các hệ thống:

                                   -   HVAC, thông gió

                                   -  Cấp thoát nước

                                   -  Phòng cháy chữa cháy

                                  -   Hệ thống điện

Khởi công:                 8-2010            Hoàn thành:         10-2010

NHÀ MÁY LOCK &LOCK

Chủ Đầu Tư:                 Lock & Lock Vietnam Co., Ltd.

Khách hàng:                Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Trung Việt

Hạng mục:                  Cung cấp nhân công, vật tư phụ các hệ thống:

                                   -  HVAC, thông gió

                                   -  Cấp thoát nước

Khởi công:                  7-2010             Hoàn thành:         12-2010

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ACB

acb-office Chủ đầu tư ACB Bank
Thầu chính Unicons
Khách hàng Unicons
Hạng mục Cung cấp và lắp đặt hệ thông HVAC & thông gió
Khởi công 03-2012
Hoàn thành ...

Xem tiếp...

NHÀ MÁY PEPSICO BẮC NINH

pepsico-bac-ninh th

Chủ Đầu Tư:             Pepsico

Thầu chính:              Unicons

Hạng mục:               Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

Khởi công:               8-2011

Xem tiếp...

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05